Zalety i wady współpracy B2B

Prowadzenie własnej działalności może być problematyczne, przynajmniej na samym początku. Wiele firm boryka się przede wszystkim z formalnościami prawnymi i księgowymi, z czasem udaje im się jednak wszystko zorganizować. Czy współpraca b2b jest więc korzystna? Wiele zależy od relacji pomiędzy partnerami biznesowymi.

[spis-tresci]

Czym jest współpraca B2B?

Wykonywanie pracy może odbywać się na różnej podstawie prawnej. Najczęściej spotykamy w tym zakresie umowy cywilnoprawne (zlecenie oraz dzieło) lub umowy o pracę. Inną formą świadczenia usług może być kontrakt b2b – wiąże się on jednak z koniecznością podjęcia samozatrudnienia.

Współpraca b2b to nic innego jak praca świadczona przez przedsiębiorcę na rzecz innej firmy. Innymi słowy, z b2b mamy do czynienia wtedy, gdy występuje relacja gospodarcza pomiędzy dwoma różnymi podmiotami działającymi na rynku. 

Model omawianej współpracy nie jest nowy, choć tak naprawdę dopiero od kilku lat gromadzi coraz większą liczbę zwolenników. Usługi świadczone w ramach b2b wymagają jednak dla swej ważności posiadania statusu przedsiębiorcy, a więc założenia i aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Praca wykonywana w tym zakresie niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne niedogodności.

Zalety umowy B2B

Współpraca b2b opiera się na samozatrudnieniu, nie mamy więc wówczas do czynienia ze standardowym stosunkiem pracy, ani stosunkiem cywilnoprawnym (w ramach umowy o dzieło lub zlecenia). Podmioty gospodarcze zawierają oczywiście wiążącą umowę, określaną mianem umowy współpracy, jednak są od siebie niezależne. Taką sytuację można porównać do dwóch samodzielnie prosperujących na rynku firm, które decydują się na podjęcie wspólnych działań celem osiągnięcia określonego efektu.

Główną zaletą b2b jest większy zysk samozatrudnionego. Firma, która decyduje się korzystać z pomocy osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą nie musi opłacać kosztów zatrudnienia takiej osoby, tak jak miałoby to miejsce, gdyby zatrudniałaby ją na podstawie umowy o pracę lub oskładkowanej umowy zlecenia. Powoduje to, że faktyczny zysk samozatrudnionego jest dużo wyższy w przypadku, gdy pracuje w ramach kontraktu b2b.

Kolejnym plusem jest brak podporządkowania, które występuje w ramach każdego stosunku pracy. W praktyce oznacza to pełną swobodę dla samozatrudnionego w zakresie wyboru miejsca i czasu pracy. Przedsiębiorca może też zawrzeć kilka kontraktów z różnymi firmami i w ten sposób powiększyć swoje dochody. 

Samozatrudniony opłaca niższe składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, zwłaszcza gdy podejmuje działalność po raz pierwszy w życiu – korzysta wówczas z 6 miesięcznej ulgi na start, a następnie 2-lenitego niższego ZUS. W przypadku VATowców pojawia się dodatkowo możliwość odliczenia kosztów prowadzenia działalności i zaoszczędzenia sporej ilości pieniędzy na podatkach. 

Wady B2B

Samozatrudnienie niesie ze sobą niestety także i pewne dolegliwości. Po pierwsze, przedsiębiorca musi być świadomy istnienia obowiązków finansowo-rozliczeniowych. Innymi słowy, pojawia się wówczas konieczność samodzielnego opłacania składek, podatków i innych należności publiczno-prawnych – wszystko w konkretnych terminach. Zwłoka czy błędne wyliczenia mogą w skrajnych przypadkach skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. 

Jednym z poważniejszych minusów samozatrudnienia jest utrata płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to przysługuje wszystkim zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, w przypadku współpracy b2b oficjalnie nie istnieje. Z drugiej strony prawo do wypoczynku może być ustalone pomiędzy współdziałającymi podmiotami – przedsiębiorcy mogą porozumieć się między sobą i ustalić nieoficjalnie, że w pewnych okresach roku wykonawcy przysługuje pełnopłatny urlop. 

Czy warto podjąć współpracę B2B?

Podjęcie współpracy b2b powinno być każdorazowo poprzedzone dokładną analizą rynku oraz ewentualnego kontraktu z drugim przedsiębiorcą. Taka forma pracy niesie ze sobą wiele różnych możliwości, zwłaszcza pod kątem finansowym, jednak dla pełnego zabezpieczenia wymaga sporządzenia kompleksowej umowy, która zabezpieczy interes obu jej stron. 

Pamiętajmy przy tym, że treść umowy, na podstawie której będzie wykonywana współpraca b2b nie może nosić znamion umowy o pracę, tzn. nie może kształtować stosunku pracy. Obydwaj przedsiębiorcy muszą więc pozostawać na równym poziomie i nie wolno wprowadzać do tej relacji jakiegokolwiek stosunku podległości porządkowej. Jeśli do tego dojdzie, zawarta umowa nie będzie regulowała współpracę b2b, lecz stanie się odpowiednią umową o pracę – dojdzie wówczas do powstania stosunku pracy. 

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl