Zalety i wady spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie niesie ona ze sobą wiele ciekawych korzyści, szczególnie w zakresie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać o pewnych przeszkodach, które mogą pojawić się przy prowadzeniu takiej spółki.

Spis treści

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czyli tzw. spółka z o.o., należy do kategorii spółek kapitałowych, co oznacza, że działa w oparciu o zgromadzone środki finansowe wniesione przez jej wspólników.

Spółka ta może być powołana do wykonywania w zasadzie każdego rodzaju działalności gospodarczej. Co ważne, do jej założenia wystarczająca jest już jedna osoba (wówczas określana jest mianem jednoosobowej spółki z o.o.). Wspólnikiem takiej spółki może zostać tak naprawdę każdy – zarówno osoba fizyczna, jak i prawna (np. inna spółka).

Spółka z o.o. może powstać na dwa sposoby:

poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego,

w trybie S24 (sposób elektroniczny)– w tym wypadku warunkiem jej uznania przez sąd rejestrowy jest opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP każdego ze wspólników powstałej sp. z o.o.

Zalety spółki z o.o.

Pierwszą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej niski kapitał zakładowy, który wynosi 5 000 zł. Pozwala to w zasadzie każdemu na rozpoczęcie działalności właśnie w tej formie. Pamiętajmy, że kapitał musi być wniesiony do spółki przed jej rejestracją, w przeciwnym wypadku sąd rejestrowy odmówi jej wpisania do KRS.

Korzyścią są także niskie koszty założenia spółki, szczególnie jeśli zdecydujemy się zrobić to w formie elektronicznej (tryb S24).

Kolejnym plusem jest zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki – wspólnicy podlegają w tym zakresie sporym ograniczeniom. Spółka jest osobnym bytem prawnym, dlatego jako pierwsza odpowiada za wszelkie długi i robi to w oparciu o swój własny majątek. Odpowiedzialność wspólników jest tak naprawdę ograniczona do wysokości wniesionych przez nich udziałów – rozszerzenie jej na ich majątek osobisty ma miejsce tylko w naprawdę szczególnych przypadkach.

Spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną (zdolność prawną, zdolność sądową oraz zdolność do czynności prawnych), co powoduje, że sama może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, pozywać i być pozywana.

Dobrą wiadomością jest również to, że spółka z o.o. może być zakładana i prowadzona przez obcokrajowców. Zakres jej działania jest bardzo szeroki i obejmuje w zasadzie każdą dziedzinę gospodarczą.

Prowadzenie spółki z o.o. umożliwia także zgodne z prawem uniknięcie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wady spółki z o.o.

Jedną z głównych wad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sposób jej opodatkowania. Zysk spółki jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy spółka osiąga zysk a wspólnicy nie decydują się przeznaczyć go na cele inwestycyjne tylko na wypłatę dywidendy, pojawia się konieczność opodatkowania tego zysku przez każdego ze wspólników kolejnym podatkiem dochodowym (gdy wspólnik jest osobą fizyczną – PIT, gdy osobą prawną – CIT).

Kolejnym minusem jest składanie obowiązkowych sprawozdań finansowych, nawet gdy spółka nie osiągnie w danym roku obrotowym żadnych zysków. Pamiętajmy, że brak takiego sprawozdania wiąże się z groźbą grzywny.

Wadą może być także obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, co z oczywistych względów wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednocześnie zwiększenie kapitału spółki jest bardziej sformalizowane pod względem prawnym niż w przypadku działalności gospodarczych osób fizycznych.

Niedogodnością jest także przerzucenie odpowiedzialności na zarząd spółki – jest on w pełni odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, jak i dobra materialne reprezentowanego przez siebie podmiotu.

Minusem może być również czas założenia i rejestracji spółki z o.o. – w porównaniu do zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej jest on znacznie dłuższy i wymaga zgromadzenia większej ilości dokumentów (nie mówiąc już o kosztach rejestracji spółki w KRS). Proces zamknięcia spółki z o.o. również jest zaliczany do bardziej czasochłonnych.

O ile koszty założenia spółki z o.o. mogą być relatywnie niższe, o tyle jej prowadzenie wiąże się z pewnymi wydatkami. Koszty księgowe to wydatek 400-500 zł miesięcznie, koszty rocznych sprawozdań finansowych to 140 zł, a ewentualne zmiany w umowie spółki to wydatek ok. 350 zł. Do tego dojść może wynagrodzenie prawnika i notariusza.

Kiedy opłaca się założyć spółkę z o.o.

Zalety i wady spółki z o.o. rozkładają się w zasadzie równomiernie. Niezależnie od tego ta forma prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju jest bardzo popularna. Każdy kto poważnie myśli o założeniu spółki z o.o. powinien dokładanie przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw” zanim podejmie ostateczną decyzję o sporządzeniu umowy spółki. Dotyczy to zarówno spółek, w których będzie wielu wspólników, jak i tych w jednoosobowej formie.

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl