Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z koniecznością wizyty w kancelarii notarialnej. Ważność takiej umowy zależy również od przedłożenia konkretnych dokumentów, wśród których znajdziemy m.in. wypis i wyrys z rejestru gruntów. Jak go uzyskać i ile to kosztuje?

[spis-tresci]

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Każda nieruchomość w Polsce wpisywana jest do specjalnej kartoteki, dzięki której możemy określić jej dokładne położenie, przeznaczenie, właściciela oraz rozmiar. W zależności od rodzaju nieruchomości wyróżniamy:

  • rejestr gruntów – zapisane są w nim wszystkie nieruchomości gruntowe,
  • rejestr budynków – zapisane są w nim wszystkie nieruchomości budynkowe,
  • kartoteka lokali – zapisane są w niej wszystkie nieruchomości lokalowe.

Tak naprawdę informacja pobrana z właściwego rejestru jest potrzebna do dokonania wpisu w księdze wieczystej danej nieruchomości. Pamiętajmy, że obowiązek dokonywania zmian w księdze obciąża każdego aktualnego właściciela nieruchomości – jest to szczególnie istotne, gdy dochodzi do przeniesienia jej prawa własności (np. na skutek sprzedaży lub darowizny). 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest potrzebny do sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przeniesienie własności oznaczonej nieruchomości – bez niego nie będzie więc można dokonać zmian w księdze wieczystej.

Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów nie jest skomplikowane, prawo do tego przysługuje:

  • aktualnemu właścicielowi danej nieruchomości,
  • osobie, która ma prawo zarządzać daną nieruchomością,
  • osobie lub przedsiębiorstwu, które ma interes prawny do uzyskania wypisu i wyrysu,
  • organom administracji rządowej oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Osoba zainteresowana uzyskaniem omawianych dokumentów musi złożyć wniosek, który dostępny jest w internecie, urzędach miast oraz starostwach powiatowych (stosowny formularz możemy pobrać np. ze strony www.obywatel.gov.pl). 

Pismo może być złożone w dowolnym momencie za pośrednictwem platformy ePUAP, listownie lub osobiście w ww. urzędach (właściwych ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości). Do uzyskania wypisu i wyrysu niezbędne będzie również posiadanie wiedzy na temat numeru interesującej nas działki, numeru arkusza mapy oraz nazwy obrębu, w której znajduje się dana nieruchomość (wszystko to powinniśmy znaleźć w księdze wieczystej nieruchomości).

Warto pamiętać, że niektóre urzędy wymagają w tej sprawie okazania dodatkowych dokumentów, takich jak:

  • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt własności ziemi, umowa sprzedaży nieruchomości, postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku),
  • upoważnienie potwierdzone notarialnie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną).

Ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów nie podlega wstępnej opłacie. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty za dokumenty w późniejszym czasie – nastąpi to albo listownie, albo za pomocą platformy ePUAP.

Elektroniczna wersja wypisu i wyrysu z rejestru gruntów kosztuje 140 zł, papierowe wydruki są niewiele droższe – kosztują 150 zł. 

Jak długo czeka się na uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów?

Urząd ma maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku, w szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może jednak ulec wydłużeniu (wnioskodawca zostanie jednak o tym poinformowany). 

Uzyskanie omawianych dokumentów nie zajmuje dużo czasu, w praktyce trwa nie więcej, niż 1 tydzień. Kiedy uda nam się otrzymać wypis i wyrys z rejestru gruntów, dokumenty te muszą być przedłożone w kancelarii notarialnej – po podpisaniu aktu zostaną doręczone przez notariusza do właściwego sądu rejonowego, który będzie mógł wpisać nowego właściciela do księgi wieczystej danej nieruchomości. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty 

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl