Windykacja Firm

Dochodzenie należności nie jest proste, wie o tym każdy kto choć raz zmagał się z koniecznością odzyskania długu. Windykacja jest sposobem na szybkie i proste odzyskiwanie zobowiązań, bez potrzeby niezwłocznego kierowania sprawy na drogę sądową.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalnej kadrze pracowniczej, prostym procedurom oraz ukierunkowaniu na potrzeby Klienta, jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym problemom. Nasza Kancelaria oferuje Państwu usługi windykacyjne na najwyższym możliwym poziomie.

Ofertę kierujemy do podmiotów gospodarczych, które borykają się z problemem nieterminowych płatności za sprzedaż towarów i usług lub usług z odroczonym terminem zapłaty.

Jak pracujemy?

Działamy w oparciu o 4 fundamentalne zasady:

  • brak opłat za przyjęcie sprawy – przyjęcie zlecenia nic nie kosztuje, nie pobieramy żadnych zaliczek ani innych dodatkowych opłat w tym zakresie,
  • brak prowizji w przypadku bezskutecznej windykacji – jeśli nie uda nam się odzyskać Państwa należności, zrezygnujemy z naszej prowizji,
  • brak prowizji od należności głównej – przy należności głównej powyżej 10 000 zł, naszym wynagrodzeniem są odsetki od kwoty zobowiązania,
  • brak opłat za pieczęć prewencyjną – każdy Klient otrzymuje od nas szablon pieczęci prewencyjnej w formacie PDF z bezpłatnym prawem do jego wykorzystywania.

Jak wyglądają nasze działania windykacyjne?

Podejmowane przez nas działania opierają się na etapowym schemacie dochodzenia zaległości płatniczych:

  1. Przyjęcie zlecenia – na tym etapie weryfikujemy zgłoszenie, zbieramy niezbędne dokumenty i przygotowujemy potrzebne pełnomocnictwa.
  2. Postępowanie polubowne – w tej części proponujemy dłużnikowi ugodowe rozwiązanie sprawy. Zwykle ten etap trwa 30 dni, choć na życzenie Klienta może ulec skróceniu.
  3. Postępowanie sądowe – jest to etap, w którym przygotowujemy stosowny pozew do sądu, pomagamy w uzyskaniu nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności. Otrzymujecie Państwo gwarancję pełnego wsparcia prawnego w każdym stadium postępowania sądowego.
  4. Postępowanie egzekucyjne – pomagamy we wszczęciu oraz prawidłowym prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
  5. Postępowanie wspomagające – oferujemy dodatkową pomoc prawną np. w zakresie postępowania karnego, skargi pauliańskiej, dochodzenia należności od spadkobierców, postępowania przeciwko członkom zarządu spółek prawa handlowego, postępowania o zniesienie wspólności majątkowej, ustanowienia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprawowania funkcjo członka zarządu spółki prawa handlowego.

Jeśli macie Państwo trudności z odzyskaniem jakiejkolwiek należności, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl