Prowadzenie działalności gospodarczej nierozłącznie wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Czy dotyczy to także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Okazuje się, że w tym zakresie mogą obowiązywać nieco inne zasady.

Spis treści

Obowiązek opłacania składek ZUS

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej musi być przygotowany na konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne). Przez okres pierwszych 2 lat działalności ma jednak prawo skorzystać z preferencyjnych, niższych składek (ok. 500 zł miesięcznie) – po tym czasie przechodzi do opłacania ich w standardowej wysokości.

Stawki ZUS 2020

Normalny ZUS (określany także mianem „dużego ZUSu”) w 2019 r. wynosił łącznie 1 316,97 zł. W jego zakres wchodzą składki:

emerytalna – w wysokości 558,08 zł,

rentowa – w wysokości 228,72 zł,

wypadkowa – w wysokości 47,75 zł,

chorobowa (dobrowolna) – w wysokości 70,05 zł,

FP i SFWON – w wysokości 70,05 zł,

oraz składka zdrowotna – w wysokości 342,32 zł.

Jaka jest data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

Obowiązek opłacania składek ZUS powstaje od dnia rozpoczęcia danej działalności, a ustaje z chwilą jej zakończenia. Co ważne, w okresie zawieszenia działalności składki ZUS nie muszą być opłacane.

Konieczność opłacania wspomnianych składek dotyczy w głównej mierze osób pozostających na samozatrudnieniu oraz pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę (czasami także na podstawie umowy zlecenia).

Składki ZUS w spółkach handlowych

Obowiązek opłacania składek ZUS istnieje także w stosunku do wspólników spółek osobowych – sp. jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej uważa się za pracowników pozostających w stosunku pracy. W przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o. lub sp. akcyjna) panują inne zasady.

Spółki kapitałowe są odrębnymi podmiotami, posiadają osobowość prawną. Powoduje to, że ustawodawca zwolnił je od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyjątkiem od tej zasady jest jednak jednoosobowa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku jedyny wspólnik musi liczyć się z koniecznością opłacania składek ZUS – jest traktowany bowiem jako osoba prowadząca pozostająca na samozatrudnieniu (a te muszą opłacać omawiane składki).

Czy wspólnik spółki z o.o. płaci ZUS

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tylko w przypadku, gdy są zatrudnieni w danej spółce na podstawie umowy o pracę.

Pozostali wspólnicy nie mają więc obowiązku opłacania składek ZUS, dotyczy to także udziałowca spółki, który zostanie powołany na członka zarządu i na tej podstawie otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Pamiętajmy jednak, że ta zasada znajduje zastosowanie wobec spółki, w której istnieje co najmniej dwóch wspólników.

Spółka z o.o. a składki ZUS pracowników

Jeśli spółka z o.o. zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę lub mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. – składki ZUS są obowiązkowe. Spółka staje się wówczas płatnikiem, co wiąże się z koniecznością zgłoszenia jej do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z chwilą rejestracji spółki, ZUS otrzymuje jej właściwe dane, które mogą być przydatne przy dobrowolnym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Jedyny wspólnik musi jednak sam dokonać takiego zgłoszenia – termin na złożenie stosownego wniosku do ZUS jest krótki, wynosi bowiem tylko 7 dni od chwili zarejestrowania spółki.

W przypadku składek odprowadzanych za zatrudnianych pracowników zgłoszenie powinno być dokonane także w ciągu 7 dni, jednak termin ten liczymy od chwili zatrudnienia danej osoby.

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS

Wiele osób, które decyduje się na założenie jednoosobowej spółki z o.o. chce prowadzić działalność bez konieczności opłacania składek ZUS. Istnieje na to sposób – polega on na przekazaniu udziału w spółce innej osobie. W takim przypadku oficjalnie nie dochodzi więc do powstania jednoosobowej spółki, lecz standardowej spółki z o.o.

Takie rozwiązanie niesie jednak ze sobą pewne ryzyko. Do spółki z o.o. można zaprosić np. członka rodziny i oddać mu symboliczny 1% udziałów. ZUS kontroluje tego typu działania i uważa, że stanowią one obejście prawa i celowe unikanie oskładkowania. Jeśli decydujemy się na omawiany sposób, pamiętajmy, aby drugi wspólnik otrzymał nieco większy udział w spółce – rzędu co najmniej 5 czy 10% (wówczas ZUS nie będzie miał podstaw do negowania dwuosobowej spółki i braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne).

Jeśli ZUS uzna, że utworzenie dwuosobowej spółki jest iluzoryczne (tzn. istnieje tylko po to, aby ukryć prawdziwą jednoosobową spółkę z o.o. celem uniknięcia składek ZUS), może nas wezwać do zapłaty wszystkich zaległych składek powiększonych o stosowne odsetki.

Podstawa prawna:

Art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl