Koszt umowy deweloperskiej

Niektóre rodzaje umów wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego. Będzie tak przede wszystkim wtedy, gdy przedmiotem zobowiązania jest jakakolwiek nieruchomość (wyjątkiem od tej zasady jest umowa najmu). Zobowiązanie zaciągane z deweloperem również podlega tej regulacji – niezbędna jest zatem wizyta w kancelarii notarialnej, a to wiąże się z pewnymi kosztami.

Spis treści

Umowa deweloperska tylko w formie aktu notarialnego

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy zawarcia umów cywilnoprawnych. Wśród nich odnajdziemy formę:

ustną,

pisemną,

aktu notarialnego,

z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Przepisu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jednoznacznie wymagają, aby umowa deweloperska sporządzona była w formie aktu notarialnego.

Jeśli jej strony zdecydowałyby się na zawarcie umowy w innej formie, całe zobowiązanie byłoby od samego początku nieważne z mocy samego prawa (umowa nie wywołałby po prostu żadnych skutków prawnych).

Konieczność zachowania formy aktu notarialnego przy przedsięwzięciach deweloperskich podyktowana jest przedmiotem takiego zobowiązania – każdorazowo będzie to stworzenie, a następnie przeniesienie własności nieruchomości lokalowej.

Umowa deweloperska wybór notariusza

Konieczność sporządzenia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego nie oznacza, że przyszły właściciel mieszkania musi decydować się na notariusza wskazanego przez dewelopera.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strona czynności notarialnej ma pełną swobodę przy wyborze kancelarii notarialnej, w której będzie chciała zawrzeć daną umowę. Innymi słowy, wybór dewelopera nie będzie w tym przypadku wiążący – kupujący może zdecydować się tak naprawdę na dowolnego notariusza w całym kraju.

Jak pokazuje praktyka, deweloperzy bardzo często współpracują z jedną kancelarią notarialną. Notariusze w takich wypadkach nie stosują z reguły ulg w zakresie pobieranej przez siebie taksy. To z kolei oznacza, że nabywca nieruchomości musi się liczyć z wysokimi kosztami umowy deweloperskiej.

Przed podpisaniem umowy warto zasięgnąć informacji o tym czy na rynku działa kancelaria notarialna niezwiązana z deweloperem, która zaoferuje rabat w zakresie wynagrodzenia za świadczone przez siebie usługi.

Koszty zawarcia umowy deweloperskiej

Wysokość opłat notarialnych, które przyjdzie nam uiścić w związku z zawarciem umowy deweloperskiej jest uzależniona od wartości przedmiotu takiej umowy. Im większa ona będzie, tym większa będzie taksa notarialna i dodatkowe opłaty związane z czynnością.

Koszty umowy deweloperskiej to przede wszystkim taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza). Pamiętajmy, że w przypadku tego rodzaju umowy notariusz może pobrać maksymalnie tylko połowę taksy, która została określona w przepisach, a która wynosi:

1. w przypadku umowy o wartości do 3.000 zł – 100 zł;

2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Oczywiście każdy notariusz ma możliwość pobrania mniejszej taksy – po zastosowaniu indywidualnie dobranego rabatu względem danego klienta. Pamiętajmy przy tym, że do wynagrodzenia notariusza doliczany jest zawsze obowiązkowy VAT.

Umowa deweloperska to także obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej danej nieruchomości. Jej wysokość jest stała i wynosi 150 zł (wpłacamy ją notariuszowi razem z jego wynagrodzeniem).

Oryginał umowy pozostaje w kancelarii notarialnej, strony mają jednak prawo do otrzymania wypisów aktu notarialnego. Koszt wypisu to 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę wypisu. Wypisy są także potrzebne do sądów i organów państwowych – strony również muszą uiścić za nie taka opłatę.

Warto jednak zaznaczyć, że strony nie będą musiały płacić w tej sytuacji podatku od czynności cywilnoprawnych – umowa deweloperska nie jest bowiem objęta tego rodzaju daniną.

Ile kosztuje umowa deweloperska w praktyce

Im mniejsza, a zarazem i tańsza będzie nieruchomość, którą chcemy nabyć w ramach umowy deweloperskiej, tym mniej przyjdzie nam zapłacić w kancelarii notarialnej. Koszty standardowych umów deweloperskich wahają się najczęściej w przedziale od ok. 2 000 zł do ok. 8 000 zł.

Kto ponosi koszt umowy deweloperskiej

Sporządzenie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego wymaga pewnych kosztów. Kto jednak jest zobowiązany do ich uiszczenia?

Wszystkie opłaty, które przyjdzie nam zostawić w kancelarii notarialnej są dzielone na pół – pomiędzy dewelopera oraz przyszłego nabywcę mieszkania.

Niezależnie od tego wszystkie opłaty notarialne są dokonywane w dniu podpisania aktu – w zależności od kancelarii można je uiścić w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej (przelewem elektronicznym).

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl