Jak założyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa należy do kategorii osobowych spółek prawa handlowego. Aby mogła powstać i funkcjonować na rynku niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań rejestracyjnych. Jakie dokumenty są więc potrzebne, aby spółka komandytowa mogła rozpocząć legalną działalność na rynku i ile to w rzeczywistości kosztuje?

[spis-tresci]

Spółka komandytowa 

Zgodnie z treścią art. 102 Kodeksu spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa nie wymaga gromadzenia jakiegokolwiek kapitału zakładowego, należy bowiem do kategorii osobowych spółek prawa handlowego. Niezbędne jest jednak wyraźne określenie komandytariusza oraz komplementariusza, którzy będą zgłoszeni do sądu rejestrowego. W pozostałym zakresie procedura rejestracyjna jest praktycznie identyczna, jak w przypadku spółki jawnej.

Umowa spółki komandytowej

Pierwszą rzeczą niezbędną do zarejestrowania każdej spółki komandytowej jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Pamiętajmy, że w jej treści powinny znaleźć się następujące informacje:

 • firma i siedziba spółki,
 • określenie przedmiotu działalności spółki (wg polskiej klasyfikacji PKD),
 • wskazanie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Gotowa umowa uprawnia wspólników do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego (oczywiście pod warunkiem, że nie zawiera w sobie żadnych błędów).

Rejestracja spółki komandytowej

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Aby mogła legalnie działać niezbędne jest jednak zarejestrowanie jej w KRS (sądzie okręgowym, wydziale gospodarczym właściwym ze względu na siedzibę danej spółki).

Wniosek rejestracyjny musi być złożony na specjalnych formularzach:

 • KRS-W1, 
 • KRS-WC, 
 • KRS-WK,
 • KRS-WM. 

Do każdego formularza konieczne jest dołączenie wymaganych dokumentów (są one opisane w formularzach). Najważniejszym jest oczywiście umowa spółki komandytowej w formie aktu notarialnego. Pamiętajmy, że oryginał aktu zostaje zawsze w kancelarii notarialnej, zaś wspólnicy otrzymują jego wypisy (to właśnie one muszą być dołączone do wniosku rejestracyjnego). 

Oprócz wyżej wspomnianej umowy spółki, wspólnicy muszą pamiętać o załączeniu:

 • wykazu wspólników (komplementariuszy i komandytariuszy) wraz z ich adresami,
 • uchwały o adresie spółki,
 • oświadczeń komplementariuszy mających prawo reprezentowania spółki, w którym wyrażają oni zgodę na powołanie,
 • dowodu uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (koszt rejestracji spółki komandytowej wynosi 600 zł).

Wniosek rejestracyjny może zostać złożony tak naprawdę na dwa różne sposoby:

 • tradycyjnie w formie papierowej (wniosek wraz z załącznikami składny jest listem poleconym lub osobiście w siedzibie sądu),
 • elektronicznie (wniosek wraz z załącznikami jest składany przy pomocy platformy ePUAP i konta w systemie e-KRS. Warto w tym miejscu dodać, że opłata od e-rejestracji spółki komandytowej jest znacznie niższa i wynosi 350 zł). 

Ile czasu trwa rejestracja spółki komandytowej?

Forma zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru KRS nie wpływa na szybkość postępowania sądowego. W praktyce każda spółka prawa handlowego może być zarejestrowana od 1 tygodnia do nawet kilku miesięcy. Wpływ na to ma m.in. obłożenie danego sądu i liczba aktualnie rozpatrywanych wniosków. Jeśli wspólnikom zależy na szybszej rejestracji (warunkuje ona możliwość pełnoprawnego rozpoczęcia działalności gospodarczej), mogą oni złożyć dodatkowy wniosek o przyspieszenie zgłoszenia rejestracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Art. 102, 105, 106 KSH
kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl