Irlandzko-Polska Izba Handlowa

Stosunki polsko – irlandzkie pozostają od wielu lat na bardzo dobrym poziomie, szczególnie w zakresie gospodarczym. Skutkiem dobrych relacji było powstanie specjalnego podmiotu regulującego przepływ towarów i usług między tymi dwoma krajami, chodzi oczywiście o polsko-irlandzką Izbę Handlową.

[spis-tresci]

Co wpływa na dobre relacje gospodarcze pomiędzy Irlandią a Polską?

Zarówno Polska, jak i Irlandia należą do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Więź pomiędzy tymi dwoma państwami nawiązała się przede wszystkim dzięki naszym krajowym emigrantom, którzy osiedlili się w Irlandii. W praktyce wpłynęło to w pewny stopniu na rozwój irlandzkiej gospodarki oraz połączenie jej z polską ekonomią.

Szacuje się, że obecnie aż 160 irlandzkich firm eksportuje swoje towary i usługi do Polski. Co ciekawe, 60 takich firm posiada osobowość prawną zlokalizowaną na terytorium naszego kraju. Świadczy to o poważnych zamiarach gospodarczych Irlandczyków wobec naszych obywateli i chęć zacieśnienia więzi ekonomicznej. Skutkiem wspólnego rozwoju było powołanie do życia specjalnej Izby Handlowej.

Czym jest IPIH?

Irlandzko-Polska Izba Handlowa (IPIH) jest niezależną organizacją non-profit, której podstawowym celem jest wspieranie interesów gospodarczych RP oraz Irlandii, a także doprowadzanie do wzrostu inwestycji pomiędzy tymi państwami. 

Wraz z wejściem Polski do UE oraz wypracowaniem dobrych stosunków gospodarczych naszego kraju z Irlandią, z czasem władze obu tych krajów doszły do wniosku, że warto połączyć siły i wspólnie rozwijać się gospodarczo. Tak też powstała IPIH – miało to miejsce w 2011 roku. Organizacja została założona przez 3 konsulów honorowych w Irlandii, obecnie jej siedziba znajduje się w Cork, wraz z oddziałem w Warszawie przy ulicy Mysiej 5 (przy Izbie funkcjonują także ambasady wspierające, które mieszczą się w Londynie oraz Dublinie). Od samego początku IPIH była nastawiona na promocję i pomoc w rozwoju biznesów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Irlandii. 

Zakres działań Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej

Podstawowy cel IPIH jest jasny – wspieranie przedsiębiorczości polsko-irlandzkiej oraz wzajemny rozwój gospodarczy obu krajów. Działania podejmowane przez organizację są bardzo zróżnicowane, począwszy od spotkań śniadaniowych z biznesmenami, a skończywszy na finansowym wsparciu nowych i istniejących przedsiębiorstw.

IPIH zachęca do członkostwa w organizacji, ponieważ gwarantuje ona uzyskanie dostępu do rozlicznych kontaktów biznesowych i handlowych. Każdy zrzeszony przedsiębiorca zyskuje dostęp do międzynarodowych wydarzeń, działań oraz kontaktów. Oczywiście znacząco wpływa to na możliwość rozszerzenia prowadzonej działalności i zwiększenia rynków zbytu oferowanych usług, czy też sprzedawanych produktów. 

Zgodnie z aktualną treścią statutu Izby, wykonuje ona swoje zadania poprzez:

 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, władzami samorządowymi i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz placówkami dyplomatycznymi i handlowymi Irlandii w Polsce,
 • reprezentowanie członków Izby w opiniowaniu tworzenia i zmian przepisów z zakresu polityki gospodarczej,
 • delegowanie przedstawicieli do organów doradczych organów samorządowych i administracji państwowej,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi,
 • zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wspierających działalność biznesową jej członków,
 • wspieranie inicjatyw biznesowych swoich członków,
 • tworzenie zespołów rozwiązywania problemów, komitetów, zespołów eksperckich i innych ciał kolegialnych,
 • organizację i współorganizację targów i wystaw w kraju i za granicą oraz innych wydarzeń promocyjnych,
 • wykonywanie innych czynności, które mogą od czasu do czasu być wymagane dla osiągnięcia celów Izby.

Lista członków Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej 

Zainteresowanie członkostwem w IPIH jest z roku na rok coraz większe, zarówno po stronie naszego kraju, jak i naszych partnerów biznesowych. Wśród licznych firm zrzeszonych w tej organizacji możemy odnaleźć:

 • kancelarię radców prawnych Konieczny-Wierzbicki,
 • SRI Executive,
 • BOŚ Bank,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Let’s Today – creative agency,
 • PWC,
 • CRIDO,
 • COOK Comunications,
 • Syncreon Technology,
 • KPMG,
 • Vistra,
 • The British School – Warsaw, Poland.

IPIH zaprasza do współpracy każdego polskiego, irlandzkiego, a nawet i międzynarodowego przedsiębiorcę, który chce wspólnie promować zasady uczciwej konkurencji na arenie światowej. Wszyscy członkowie organizacji działają na zasadzie dobrowolności, w każdej chwili możliwe jest więc wypisanie się z Izby (w praktyce nie jest to jednak spotykane). 

Kto może zostać członkiem Irlandzko-Polskiej Izby Handlowej? Każdy podmiot, który spełnia następujące kryteria:

 • posiada istniejący lub możliwy związek z Irlandią,
 • opłaci składkę członkowską,
 • posiada dobrą pozycję i reputację w biznesie,
 • jest w stanie udzielić referencji na życzenie,

Pamiętajmy, że przyjęcie do Izby uzależnione jest od zgody Zarządu Izby wyrażonej w stosownej uchwale.

kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl