Czym jest sądowa windykacja b2b?

O windykacji słyszał w zasadzie każdy – jest to forma dochodzenia należności od dłużnika, który nie chce dobrowolnie spełnić swojego świadczenia. Tak naprawdę może przybierać różne formy, jedną z nich jest sądowe dochodzenie wymagalnego zobowiązania. Taka windykacja może być stosowana również pomiędzy profesjonalnymi podmiotami – nosi wówczas nazwę b2b.

[spis-tresci]

Zakres sądowej windykacji

Windykacja sądowa, jak wskazuje na to sama nazwa, odbywa się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Czynności prowadzone w tym zakresie mają na celu zainicjowanie odpowiedniej sprawy, jej przeprowadzenie oraz wyegzekwowanie korzystnego dla wierzyciela orzeczenia (zazwyczaj nakazu zapłaty). 

Sądowa windykacja b2b jest dużo bardziej złożona, niż w przypadku standardowej windykacji dokonywanej w sprawach osób fizycznych. Dotyczy ona bowiem długów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stronami danego postępowania są więc przedsiębiorcy, a więc podmioty profesjonalne. 

Udział osób prawnych w jakiejkolwiek sprawie sądowej wymaga uczestnictwa właściwego reprezentanta, może nim być pełnomocnik firmy lub uprawniona do reprezentacji osoba – np. prezes zarządu spółki z o.o. Oczywiście w toku windykacji sądowej przedsiębiorcy korzystają raczej ze wsparcia adwokatów lub radców prawnych, niż samodzielnie próbują dokonywać czynności procesowych. 

Zainicjowanie sądowej windykacji b2b

Windykacja sądowa b2b wymaga w pierwszej kolejności złożenia odpowiedniego pozwu – z reguły jego zakres ogranicza się do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej w wyznaczonym terminie. Czasami wierzyciel może żądać dodatkowego odszkodowania, wszystko zależy jednak od okoliczności danej sprawy i dotychczasowego zachowania dłużnika.

Sporządzenie pozwu w sprawach przedsiębiorców wymaga dużego doświadczenia oraz wiedzy, a także zgromadzenia odpowiednich dowodów. Tego rodzaju sprawy opierają się w głównej mierze na istniejących kontraktach oraz niezapłaconych fakturach VAT, rzadziej na zeznaniach świadków. Umiejętne założenie sprawy sądowej wymaga więc wsparcia prawnego, zwłaszcza jeżeli dotyczy ogromnych zobowiązań finansowych, które nie są wykonywane od dłuższego czasu.

Windykacja b2b w sądzie

Złożenie pozwu o zapłatę jest dopiero wstępem do właściwej sprawy sądowej. Postępowanie wymaga przeprowadzenia określonej liczby rozpraw, choć czasami można obejść się i bez nich. Będzie tak m.in. w przypadku postępowania upominawczego lub nakazowego, które toczą się na specjalnych zasadach.

Możliwe jest zatem, że przedsiębiorca nie będzie musiał dochodzić swoich praw na sali sądowej, a cała sprawa rozstrzygnie się w oparciu o zebrane dokumenty. Oczywiście o takiej możliwości powinien zadecydować prawnik prowadzący daną sprawę lub firma windykacyjna.

Windykacja b2b przed komornikiem

Uzyskanie korzystnego dla wierzyciela wyroku nie zawsze kończy całą sprawę. Dosyć często zdarza się, że dłużnik w dalszym ciągu nie chce wykonać swojego zobowiązania, nawet jeśli przymusza go do tego prawomocne orzeczenie sądu. W takim wypadku windykacja b2b musi zostać skierowana na drogę komorniczego postępowania egzekucyjnego.

Komornik podejmuje swoje działania zawsze na wniosek wierzyciela i tylko w takim zakresie, jaki zostanie mu przedstawiony. Innymi słowy, postępowanie egzekucyjne musi być zainicjowane przez wierzyciela, który posiada stosowny tytuł wykonawczy uprawniający komornika do podjęcia określonych czynności (takim tytułem jest najczęściej prawomocny wyrok sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności). 

Windykatorzy i w tym zakresie potrafią udzielić stosownego wsparcia, np. poprzez przygotowanie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz bieżące doradztwo czy reprezentację w sprawie. W tym zakresie także panuje zasada, zgodnie z którą sprawy b2b są dużo bardziej sformalizowane, niż egzekucja długów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wymaga to więc większego nakładu pracy ze strony prawnika, który reprezentuje danego wierzyciela. 

Czy sądowa windykacja b2b jest konieczna?

Tak naprawdę sądowa windykacja b2b nie jest obowiązkowa. Decyzję o tym, czy skorzystać z takiej formy egzekucji długów podejmuje zawsze wierzyciel. Wiele w tej kwestii zależy od okoliczności danej sprawy oraz zachowania samego dłużnika, nie bez znaczenia pozostaje także konieczność uiszczenia kosztów sądowych oraz egzekucyjnych przez wierzyciela, przynajmniej na samym początku sprawy. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sądowa windykacja b2b była prowadzona przez przedsiębiorcę niejako samodzielnie, jednak bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia prawnego podejmowanie czynności procesowych może być niekiedy bardzo skomplikowane, szczególnie gdy dłużnik sam korzysta ze wsparcia doświadczonych prawników lub firm windykacyjnych. 

Podstawa prawna:

  • Art. 4841, 499 KPC
kancelarie@inlegis.pl
Zwycięstwa 14/105 , 44-100 Gliwice
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela09:00 – 17:00
+48 794 575 967
Mirosław Ochojski

Mirosław Ochojski

Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznie z Kancelarią pod numerem +48 794 575 967 (lub przez formularz kontaktowy na dole strony).

Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl