Blog Kancelarii

Zalety i wady współpracy B2B

Prowadzenie własnej działalności może być problematyczne, przynajmniej na samym początku. Wiele firm boryka się przede wszystkim z formalnościami prawnymi i księgowymi, z czasem udaje im się jednak wszystko zorganizować. Czy

Czytaj więcej »

Jak założyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa należy do kategorii osobowych spółek prawa handlowego. Aby mogła powstać i funkcjonować na rynku niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań rejestracyjnych. Jakie dokumenty są więc potrzebne, aby spółka komandytowa

Czytaj więcej »

Czym jest sądowa windykacja b2b?

O windykacji słyszał w zasadzie każdy – jest to forma dochodzenia należności od dłużnika, który nie chce dobrowolnie spełnić swojego świadczenia. Tak naprawdę może przybierać różne formy, jedną z nich

Czytaj więcej »

Wycena nieruchomości przy sprzedaży

Sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości wymaga ustalenia jej konkretnej ceny. Tak naprawdę nie jest ona tożsama z wartością zbywanego mieszkania, domu lub działki. W zdecydowanej większości przypadków potrzebne jest więc dokonanie właściwej

Czytaj więcej »

Czym jest prokura łączna?

Pojęcie prokury nierozerwalnie wiąże się z prowadzeniem przedsiębiorstwa i wykonywaniem działalności gospodarczej. Jest to bowiem swoistego rodzaju pełnomocnictwo, które może występować w różnych formach. Jedną z nich jest prokura łączna

Czytaj więcej »

Dokumenty potrzebne przy sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania nierozłącznie wiąże się z koniecznością zgromadzenia odpowiednich dokumentów, które muszą być przedłożone w kancelarii notarialnej. Ich podstawowym celem jest nie tylko wykazanie prawa własności do danej nieruchomości, ale

Czytaj więcej »

Czym jest odstąpienie od umowy?

Czasami z różnych powodów strony danej umowy nie mogą zrealizować swojego zobowiązania. Bardzo często w takich sytuacjach pojawia się pytanie – czy można tego dokonać bez ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności odszkodowawczej

Czytaj więcej »

Jak znaleźć nieruchomość na cele inwestycyjne?

Nie wszystkie nieruchomości muszą być wykorzystywane na prywatne, mieszkaniowe cele. Część z nich może służyć prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy myślą o zakupie nieruchomości inwestycyjnej powinni dokładnie określić jej przyszłe

Czytaj więcej »

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną, która może podlegać opodatkowaniu. Każdy kto myśli o takiej transakcji powinien wiedzieć kto jest zobowiązany do uiszczenia tej daniny i jakie są dokładne stawki podatku.

Czytaj więcej »

Negocjacje przy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie umowy sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości poprzedzone jest ustaleniem warunków całej transakcji. Okazuje się, że nie tylko strony mogą negocjować postanowienia przyszłej umowy. Jak zatem przebiega rozmowa dotycząca przyszłej sprzedaży i

Czytaj więcej »

Spółka z o.o. a ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozłącznie wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Czy dotyczy to także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Okazuje się, że w tym zakresie mogą

Czytaj więcej »

Zalety i wady spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie niesie ona ze sobą wiele ciekawych korzyści, szczególnie w zakresie odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Z drugiej

Czytaj więcej »

Zawieszenie spółki z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się czasami z okresowymi trudnościami oraz przestojem w produkcji lub świadczeniu usług. Taka sytuacja nie musi jednak oznaczać całkowitej likwidacji spółki. Przedsiębiorstwo może być bowiem postawione

Czytaj więcej »

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się bezpośrednio z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają jednak na odstąpienie od tej procedury. Rozwiązanie spółki jest więc możliwe bez

Czytaj więcej »

Wycena udziałów w spółce z o.o.

Pokrycie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje za pomocą wnoszonych wkładów. Wspólnicy zyskują w ten sposób udziały, które uprawniają ich do otrzymywania zysków spółki. Bardzo ważną kwestią jest

Czytaj więcej »

Jednoosobowa spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kojarzy się z dużą liczbą wspólników. W rzeczywistości na rynku funkcjonują także jednoosobowe spółki z o.o. Taka forma działalności gospodarczej niesie ze sobą zarówno korzyści, jaki

Czytaj więcej »

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z o.o. zobowiązani są do wniesienia udziałów na pokrycie kapitału zakładowego. Dzięki temu mogą oni partycypować w zyskach danej spółki. Pamiętajmy jednak, że udziały mogą być zbywane, choć

Czytaj więcej »

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonej puli pieniężnej. Kapitał jest bezwzględnie wymagany, gdy decydujemy się na prowadzenie biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jego brak będzie sporym utrudnieniem,

Czytaj więcej »

Koszt umowy deweloperskiej

Niektóre rodzaje umów wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego. Będzie tak przede wszystkim wtedy, gdy przedmiotem zobowiązania jest jakakolwiek nieruchomość (wyjątkiem od tej zasady jest umowa najmu). Zobowiązanie zaciągane

Czytaj więcej »

Opiniowanie umów

Sporządzenie umowy, zwłaszcza samodzielne, nie zawsze oznacza pełne zabezpieczenie praw wynikających z danego zobowiązania. Zdarzają się nawet takie sytuacje, w których umowa spisana przez zawodowego prawnika zawiera w sobie błędy

Czytaj więcej »

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Znajdziemy tam nie tylko podstawowe elementy takiego zobowiązania,

Czytaj więcej »

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane może tak naprawdę dotyczyć dwóch zakresów prac: wykonania nowego budynku oraz remontu już istniejącej budowli. Pomimo, że tego rodzaju umowa została uregulowana w całości w Kodeksie

Czytaj więcej »

Czym jest umowa handlowa?

Zawieranie umów jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Niezależnie od wielkości prowadzonej firmy, jej właściciele będą musieli zaciągać różnego rodzaju zobowiązania – zarówno wobec klientów indywidualnych, jak i osób prawnych.

Czytaj więcej »

Umowa o współpracę, dzieło czy zlecenie?

Prowadząc własną działalność gospodarczą często jesteśmy zmuszeni do nawiązywania kontaktów biznesowych. Jeśli taka współpraca jest w miarę stała, warto pomyśleć o zawarciu odpowiedniej umowy o współpracę. Tego rodzaju kontrakt nie

Czytaj więcej »

Zakres uprawnień firm windykacyjnych

Postępowanie egzekucyjne bardzo często kojarzy się z firmami windykacyjnymi. Jak się okazuje, nie mają one nic wspólnego z organami państwowymi uprawnionymi do ścigania dłużników. Zakres kompetencji firm windykacyjnych jest w

Czytaj więcej »

Kto odpowiada za długi likwidowanej spółki?

Prowadzenie działalności gospodarczej może niekiedy skończyć się upadłością. Będzie tak, gdy płynność finansowa spółki w zasadzie nie istnieje i nie ma sposobu na uregulowanie powiększającej się liczby zobowiązań. Rozwiązanie spółki

Czytaj więcej »

Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności (drugą jest jednoosobowa działalność). Od 2012 r. istnieją aż dwie możliwości założenia tego rodzaju spółki, które różnią się

Czytaj więcej »

Irlandzko-Polska Izba Handlowa

Stosunki polsko – irlandzkie pozostają od wielu lat na bardzo dobrym poziomie, szczególnie w zakresie gospodarczym. Skutkiem dobrych relacji było powstanie specjalnego podmiotu regulującego przepływ towarów i usług między tymi

Czytaj więcej »
Kontakt

Zespół INLEGIS Kancelarie Prawne to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej firm i spółek.

Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Gliwice – Kancelaria Prawna
ul. Zwycięstwa 14/105
44-100 Gliwice 

Telefon: +48 502 453 699
E-mail: kancelarie@inlegis.pl